Westfries Museum

Westfries Museum

Social Media-aanpak

Over dit project:

Wat hebben we gedaan?

De opdracht

Stel een praktisch plan van aanpak op waar al onze publieke relaties, medewerkers en aanverwante contacten deel van uitmaken. Richt je hierbij op de structuur en methodiek voor de verschillende exposities in de aankomende jaren.

De uitdaging

Wat kan het Westfries Museum doen met Sociale Media om het museum op de juiste manier te profileren en marketingcommunicatie toe te passen? Hoe pakken we dit aan, wat zijn doelstellingen en hoe kunnen we dit strategisch benaderen?

De uitvoering

Tijdens drie workshops is aan de hand van de onze P.O.W.E.R.-methode een strategie opgesteld. Hierin zijn keuzen gemaakt voor de te gebruiken kanalen, de werkwijze, mogelijke acties. Het geheel is vormgegeven in de kleurrijke tijdslijn van activiteiten per expositie.

Het resultaat

Bewustwording over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van Sociale Media. Het plan wordt wekelijks gebruikt als leidraad om de verschillende middelen en acties uit te zetten. In een korte periode heeft het museum nieuwe contacten en gewaardeerde artikelen en nieuwe doelgroepen gerealiseerd.