Project designer: Jean Paul

Situatie: 

Wat kunnen wij doen met Sociale Media om ons museum op het internet te profileren en marketing toe te passen? Hoe pakken we dit aan, wat zijn doelstellingen en hoe kunnen we dit strategisch benaderen?

Uitdaging: 

Stel een praktisch plan op waarin al onze publieke relaties, medewerkers en aanverwante contacten deel van uitmaken. Richt je hierbij op de structuur en methodiek voor de verschillende exposities in de aankomende jaren.

Actie: 

Tijdens drie workshops is aan de hand van de P.O.W.E.R.-methode een strategie opgesteld. Hierin zijn keuzen gemaakt voor de te gebruiken kanalen, de werkwijze en mogelijke acties.

Resultaat: 

Bewustwording over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van Sociale Media. Het plan wordt wekelijks gebruikt als leidraad om de verschillende middelen en acties uit te zetten. In een korte periode heeft het museum veel nieuwe vrienden, gewaardeerde artikelen en nieuwe doelgroepen gerealiseerd.