Op al onze transacties zijn onze voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37123867.