Stegman

Online marketing, Design en ontwerp, Onderzoek & Analyse, Brainstorm en Marketingplan.

Over dit project

Wat hebben we gedaan?

De opdracht

Stegman is voor een groot deel van het jaar bezig met kerstpakketten. Manneveld heeft in de loop van het traject verschillende diensten geleverd voor de optimalisatie van de online marketing en verkoop.

De uitdaging

Maak een scherpe analyse van doelgroepen, concurrentie en de balans tussen offline- en online-business. Stel een marketingstrategie op en faciliteer de juiste middelen om meer verkoop te realiseren.

De uitvoering

In de onderzoeksfase voor de marketingstrategie zijn verschillende brainstormsessies gehouden en is een klantonderzoek uitgevoerd. De uitvoering omvatte Google optimalisatie (SEA en SEO), ontwerp van marketingmiddelen en campagnebeheer.

Het resultaat

Door de juiste afstemming in samenwerking, budgetten en campagnebeheer hebben de betreffende activiteiten bijgedragen aan omzetgroei in specifieke doelgroepen en deelmarkten.