Salomo Bikes

Salomo Bikes

Brainstorm & Marketingplan, Campagnebeheer, Project- & Managementondersteuning

Over dit project:

Wat hebben we gedaan?

De opdracht

Help ons bij het opzetten van de marketingstrategie en begeleid bij de uitvoering ervan.

De uitdaging

Zorg voor de juiste taakverdeling onder de medewerkers zodat iedereen effectief kan gaan werken en de marketing resulteert in bedrijfsgroei.

De uitvoering

Tijdens verschillende brainstormsessies is de basis gelegd voor de nieuwe marketingaanpak en -organisatie. Manneveld heeft o.a. ondersteund met coaching, campagne- en nieuwsbriefbeheer en een spaarpuntensysteem voor klanten.

Het resultaat

Bewustwording van marketingcommunicatie en werken vanuit een efficiënte taakverdeling. Campagnes als fietsmeting, Club-fiets sponsoring en spaarpuntensysteem zijn uitgewerkt als onderdeel van de standaard processen.