Project designer: Jean Paul

Situatie: 

Bedenk en ontwikkel een concept om ons leegstaande kantoorpand aan de Nijverheidsstraat in Schagen te verhuren.

Uitdaging: 

Onderzoek de mogelijkheden in de markt voor kantoorruimtes. Maak een uiteenzetting van strategische alternatieven om het concept duurzaam te exploiteren.

Actie: 

Verschillende creatieve sessies met de opdrachtgever, inventarisatie van de kansen en bedreigingen, opstellen van de marketingstrategie en schetsontwerpen aandragen voor logo en huisstijl. Na akkoord opdrachtgever krachtige mediacampagne gelanceerd in samenwerking met meerdere partijen door verschillende (Social Media) kanalen.

Resultaat: 

1. Marketingplan inclusief merknaam en -identiteit, strategie en tijdslijn voor uitvoering activiteiten

2. Huisstijl met logo’s, slogans, buitenbord, plattegronden, briefpapier, etc.

3. Aanbrengen van huurders; binnen 4 maanden is het project succesvol te noemen met een bezettingsgraad van 80%.

  • Marketingplan
  • Huisstijl
  • Operations management